Menü
Kosár

Reklamáció

Reklamációs rend és panaszkezelés

Általános rendelkezések

 1. Az eladó köteles az árut a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és kivitelben szállítani, és megfelelő módon be kell csomagolnia vagy felszerelnie a szállításhoz, és át kell adnia a vevőnek az áru átvételéhez és használatához szükséges dokumentumokat.

 2. A vevő a megrendelőlap kitöltésével és elküldésével megerősíti, hogy elolvasta ezt a panasztételi eljárást.

Áruk károsodásának veszélye

 1. A vagyon megsértése a vagyon károsodását, megsemmisítését, megrongálódását vagy romlását jelenti, tekintet nélkül az okokra, amelyek miatt bekövetkezett.

 2. Az áruk károsodásának kockázata a vevőre akkor áthárul, amikor az árut az eladótól megkapja.

Panaszkezelés

 1. A vevő köteles a lehető leghamarabb megvizsgálni az árut, miután megszerezte a megvásárolt áru tulajdonjogát.

 2. A vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül értesíteni az eladót az áru hibájáról, miután:

 • a vevő hibát talált

 • a vevőnek hibája volt az ellenőrzés során, amelyet köteles elvégezni.

 1. Ha a vevő nem teljesíti ezt a kötelezettségét azonnal a kézbesítést követően, akkor a vevőnek nem lehet joga az áru hibáihoz.

 2. Az eladó felelős az árukon a garanciális időszak alatt fellépő hibákért, de nem a hibákért:

 • maga a vevő okozta

 • amiről a vevő tudta, mielőtt átvette az árut

 • amelyhez kedvezményt biztosítottak az áruk árából

 • amelyek az áruk normál használat, helytelen bánásmód, helytelen vagy túlzott használat vagy az áru élettartama vége által okozott kopás eredményeként keletkeztek.

 • amelyeket illetéktelen személy beavatkozása okozott az árukba vagy azok részeibe

Áruhibákra vonatkozó követelések

 1. A vevőnek joga van panaszt tenni az áru hibájára az áru átvételénél vagy a jótállási időszak alatt. A jótállási idő nem tévesztendő össze a szokásos élettartammal, amely alatt megfelelő használat és gondozás mellett az áruk tulajdonságaik miatt, i. tekintettel a célra és a használat intenzitásának különbségeire, a kibírásra.

 2. A gyorsan elpusztuló ügyekben felmerülő hibákért a felelősség jogát legkésőbb a vásárlást követő napon kell gyakorolni; különben a jogok lejárnak.

 1. A panasz helyes elbírálása érdekében az igényelt áruknak teljesnek, tisztának, a higiéniai előírásoknak és az általános higiéniai elveknek megfelelően kell lenniük. 

 2. A vevő köteles az árut csak rendeltetésszerűen használni, és betartani az ismert szabályokat, feltételeket és használati és gondozási utasításokat. 

 3. Abban az esetben, ha a panasz megalapozott, a vevőnek joga van:

 • a hibák ingyenes kiküszöbölésére, ha az árukon fellépő hiba orvosolható

 • áruk cseréjére hasonló árukra vagy hasonló árú helyettesítő árukra, ha az áruk hibája helyrehozhatatlan

 • ésszerű kedvezménnyel a vételárból, ha a hiba nem akadályozza a termék megfelelő használatát

 • eláll a szerződéstől, ha az áru hibája helyrehozhatatlan.

A panasz benyújtásának módja

 1. A vevő írásban nyújt be panaszt egy teljesen kitöltött reklamációs űrlapon (ez a jelen reklamációs szabályzat melléklete) az eladó címén.

 2. A vevő saját költségén és kockázatára elküldi az igényelt árut az eladónak. Az eladó nem fogadja el a postaköltséggel elküldött árukat.

 1. Az áruvásárlást igazolni kell a visszaküldött áruval együtt.

Garancia

 1. A vevőnek joga van panaszt benyújtani az áru vevő általi kézhezvételétől számított 24 hónapon belül.

 2. Ha a panaszt nem a szavatossági időn belül nyújtják be, a panasz benyújtásának joga lejár.

 3. A vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül, haladéktalanul és haladéktalanul, közvetlenül a hiba megállapítása után panaszt benyújtani.

 1. Az eladó köteles a panaszt megfelelően megvizsgálni és annak jogosultságáról 3 napon belül dönteni. A panaszkezelés nem lehet hosszabb 30 napnál. Ez az időszak a követelt áruknak az eladónak történő átadásának napján kezdődik.

Különleges rendelkezések

 1. A vevő jogosult az áruszállításra vonatkozó írásos tájékoztatás kézhezvételétől számított hét napon belül elállni a szerződéstől.

 2. Az eladó köteles visszavenni az árut, és legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 15 napon belül visszaadni a vevőnek az árukért vagy szolgáltatásokért fizetett árat. 

 3. Az áruk visszaküldésének költségét a vevő viseli. 

 4. Az eladó és a vevő eltérő megállapodásának hiányában a vevő nem mondhat le a szerződésről, amelynek tárgya:

 • a szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatást a fogyasztó beleegyezésével kezdték meg teljesíteni az elállási idő lejárta előtt.

 • olyan áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára függ az árak mozgásától a pénzügyi piacon, amelyet az eladó nem befolyásolhat.

 • a fogyasztó egyedi követelményeinek megfelelően készült termékek, vagy kifejezetten egy vevőnek szánt termékek, vagy olyan tulajdonságok, amelyeket jellemzőik miatt nem lehet visszaküldeni, vagy romlandó áruk.

 • hang- vagy videofelvételek vagy számítógépes programok értékesítése.

 1. A vevő nem mondhat le a szerződésről, ha nem értesítette időben az eladót a hibáról.

 2. Ez a "Panaszkezelési eljárás" a Matracpontok.hu online áruházban vásárolt termékekre vonatkozik és 2020. október 15-én lépnek hatályba.

Reklamáció

a távértékesítés útján vagy üzlethelyen kívül kötött szerződésre vonatkozó 102/2014 T.t. számú fogyasztóvédelmi törvény

§ 7 értelmében

Eladó

Cégnév:

EUsleep Hungary Kft

Utca és házszám:

Váci út 19.

Város:

Budapest

Irányítószám:

1134

Cégazonosító szám:

01-09-430567

Adószám:

32669125-2-41

Telefon:

+36 70 6283096

E-Mail:

info@matracpontok.hu

 

Vásárló

Vezeték- és keresztnév:

 

Utca és házszám:

 

Város:

 

Irányítószám:

 

Telefon:

 

E-Mail:

 

 

A szerződés tárgya (áru) a következő internetes oldalon lett megvásárolva:

 

A megrendelésről visszaigazoló emailt kaptam – a megrendelés száma:

 

A megrendelés dátuma:

 

A számla (faktúra) száma:

 

Az áru kézbesítésének (átvételének) dátuma::

 

 

A reklamáció oka:

 

 

 

 

 

Kelt ...................................... dátum .......................... .                                                  ........................................................... ............................

                                                                                                                                                               név (aláírás)

Mellékletként kérjük csatolni a számla vagy pénztári bizonylat másolatát!